Obres

OBRA  NOVA EDIFICACIÓ: A Urobrex realitzem Obres d’Edificació de nova  construcció com Edificis Plurifamiliars, Habitatges Unifamiliars, Naus Industrials, Granges, Edificis de Tractament

OBRA CIVIL: En l’apartat d’obra civil realitzem obres de Urbanització de carrers, Parcs i Jardins, millores de carreteres, passarel·les, Canalitzacions de Serveis tant en sòl urbà com en sòl agrícola i tot tipus d’excavacions i rebaixos.

REFORMES/REHABILITACIONS : També fem obres de Reforma, Rehabilitació i Ampliació, tant en edificis d’habitatges, com d’oficines, locals i naus industrials.

ALTRES: A Urobrex realitzem altres tipus d’obres com per exemple Enderrocs i Manteniments.

SERVEIS: També oferim assessorament tècnic als nostres clients i elaboració de projectes i tramitació de permisos d’obra.