Urobrex és una empresa constructora que s’ha desenvolupat en els sectors d’obra civil i edificació.

Tot i ser una empresa de nova creació, al ser fundada al 2.012, disposa de un equip amb una amplia experiència en el sector de la construcció realitzant tot tipus d’obres tant per promotors privat com a públics.

En el sector d’obra civil, hem participat en la urbanització de vials, la millora de carreteres, la regeneració d’espais públics, obres d’accessibilitat urbana, canalitzacions d’instal·lacions soterrades, entre d’altres. Disposem de maquinària pròpia per a realitzar tot tipus de treballs de moviment de terres.

En l’apartat d’edificació hem realitzat rehabilitacions d’equipaments públics, l’ampliació de naus industrials, la rehabilitació d’interiors d’edificis tant d’ús d’habitatges com de locals o oficines, i la nova creació d’habitatges i naus industrials, així com la urbanització exterior de zones industrials.

Cal destacar que Urobrex disposa de l’equip tècnic necessari per l’execució de tot tipus de feines d’obra civil i edificació.